Boek 5: Pinan Yondan – Klemmen

Het thema van het vijfde boek in de serie ‘Wado Karate Jutsu – Terug naar de betekenis van kata’ is ‘klemmen’. Hoewel in Karate Jutsu de nadruk ligt op impact (stoten en trappen) is het handig om in een zelfverdedigingssituatie alternatieven voorhanden te hebben. Klemmen komen van pas in situaties dichtbij (als er weinig ruimte is) en je kan er impactgerichte tegenstanders mee verrassen. Door ze te oefenen krijg je ook meer inzicht in de werking van het menselijk lichaam.

In dit deel wordt uitgebreid ingegaan op de zin (én onzin) van klemmen, worden acht principes behandeld die de kans van slagen van klemmen zo groot mogelijk maken en wordt stilgestaan bij het zo realistisch mogelijk oefenen ervan. Verder worden het zogenoemde ‘iron shirt’ en de neus-mond-ademhaling behandeld. Beide zorgen ervoor dat als jij wordt aangevallen met een klem, deze beter kan weerstaan. In het hoofdstuk ‘Van Do naar Jutsu’ is er aandacht voor de verschillende soorten uitleg die aan de bewegingen in kata kan worden gegeven en wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van vijf niveaus. Het thema van het boek wordt verduidelijkt in de vorm van 14 tweetaltoepassingen uit kata Pinan Yondan. Dit kata kent meer dan de andere Pinan kata technieken met open handen. Samen met de vele verschillende standen en aansluitpassen maakt dit het kata zeer geschikt voor klemmen. De tweetaltoepassingen kunnen deze keer ook worden beoefend in de vorm van drie verschillende doorgaande oefeningen.

Het boek wordt geïntroduceerd door Teun Tromp, 8e dan Judo, 7e dan Aikido en 5e dan Karate. Vanuit de koppeling die Hironori Ohtsuka (de vader van het Wado Karate) legde tussen het Okinawa Karate en het klassieke Jutsu van de Shin-toyoshin school, geeft hij aan dat in het boek – terecht – veel aandacht wordt besteed aan het vanuit de basisvorm Pinan Yondan komen tot controletechnieken, waarin atemi waza (slagen en stoten op vitale punten) centraal staan en waarbij tevens veel aandacht wordt besteed aan kansetsu waza (het via een hefboom verdraaien of overstrekken van een gewricht). Hij noemt het een origineel boek dat zeker zijn weg naar de geïnteresseerde budoka zal vinden.

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van de boeken.