Boek 4: Pinan Sandan – Lichaamsgebruik

OmslagBoek4Het vierde boek in de serie ‘Wado Karate Jutsu – Terug naar de betekenis van kata’ heeft als thema ‘lichaamsgebruik’. Het gebruik van je lichaam en het daarin aanwezige hara kan je technieken enorm versterken en daardoor effectiever maken. Ook speelt je lichaam een belangrijke rol bij het uitvoeren van armoverstrekkingen, het subthema van dit boek.

Behandeld worden onder meer het gebruik van je lichaam als wapen, de rol van je lichaam bij het ontdekken van zelfverdedigings-toepassingen evenals vijf belangrijke principes die gaan over je lichaam en het gebruik ervan. Ook is er aandacht voor het ontdekken en ontwikkelen van je hara en wordt een doorgaande oefening met acht armoverstrekkingen beschreven. Vervolgens komt een aantal begrippen aan de orde die je zeker moet kennen als je aan de slag gaat met het herleiden van oorspronkelijke toepassingen in kata en hoe je de principes die je daarbij hanteert kunt gebruiken voor het beoordelen en verbeteren van ontdekte toepassingen. Tot slot is er het begrip Shin Gi Tai: de elementen geest, lichaam en techniek. Er wordt ingegaan op het belang van de ontwikkeling ervan en een goede samenhang, inclusief een vorm van ademhalen die dit optimaal ondersteunt. Als kata staat Pinan Sandan centraal. Dit dynamische kata met veel verplaatsingen is bijzonder geschikt om het thema lichaamsgebruik tot uitdrukking te brengen. In twee verschillende series worden in totaal veertien toepassingen behandeld.

De introductie is dit keer van Jerry Smit, 6e dan Wado Karate en 3-voudig Europees kampioen Wado kata. Hij geeft aan dat het boek uitnodigt tot oefenen en ontdekken en daarvoor handvatten aanbiedt en ruimte geeft voor een eigen invulling en interpretatie. Het bewustzijn van het gegeven dat elke techniek door het lichaam ondersteund wordt, maakt Budo in het algemeen en Karate in het bijzonder uniek. Het lichaam is de motor van beweging en bron van stabiliteit. Dus ga aan de slag en ervaar de eenheid van geest, lichaam en techniek!

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van de boeken.