Boek 2: Pinan Shodan – Stoten en trappen

WKJ2 OmslagWado Karate Jutsu gaat over de toepassing van technieken uit kata in tweetallen (Kata Bunkai Oyo). In dit tweede boek uit een serie van zes delen staat het thema ‘stoten en trappen’ (impact) centraal.
Impact komt in een zelfverdedigingssituatie vaak voor en wat het meest voorkomt moet je het eerste trainen. Pinan Shodan is hiervoor een geschikt kata omdat het diverse toepassingen bevat die te maken hebben met impact, zowel voor het ontvangen als het uitdelen ervan. Hoewel de Pinan kata vaak worden aangemerkt als ‘beginnerskata’, bevatten ze meer toepassingsmogelijkheden dan menigeen vermoedt.
Verder wordt de Karate Jutsu kennis uit het eerste deel uitgebreid met meer uitgangspunten voor het terugvinden van de oorspronkelijke betekenis van katatechnieken, zes specifieke principes rondom impact en vele toepassingsmogelijkheden van technieken uit Pinan Shodan. Ook de wijze van oefenen en de mentale kant komen weer aan bod. Bijzonder is dat vanaf dit deel ook aandacht wordt besteed aan Karate Jutsu op de grond.

Het boek begint met een introductie door Jan Kallenbach, 8e dan, in 1974 de eerste Nederlandse Europees kampioen Karate en alom gerespecteerd budoka. Hij beveelt het boek van harte aan. “Door in plaats van het ‘waarom’ (do), het ’hoe’ (jutsu) naar voren te halen, bevordert het boek het begrip voor de oorspronkelijke karatetechnieken in kata. Ook wordt de effectiviteit van de karatetechniek hierdoor verbeterd. De verdieping in het boek geeft bovendien iets om in het dagelijks leven op terug te kunnen vallen. Denk hierbij aan de gedemonstreerde werkbare principes, zoals effectiviteit, de acupoints studie en niet te vergeten de mentale kant van de martial arts”.
De auteurs hopen dat dit tweede boek voor de lezer wederom een waardevolle bijdrage levert aan het beter begrijpen van realistische zelfverdediging in het algemeen en de betekenis van de technieken van kata in het bijzonder.

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van de boeken.